De principes van de preventieve HACCP referentiemethode

HACCP is de huidige preventieve referentiemethode, waardoor de hygiënische veiligheid van onze voedselproducten gewaarborgd kan worden.

Deze methode bestaat uit volgende principes:

  • Het identificeren van elk gevaar dat voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau herleid moet worden
  • Het identificeren van de kritische controlepunten in de stadia waarin controle essentieel is om een gevaar te voorkomen, te elimineren of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren
  • Het vaststellen van kritische grenswaarden voor de kritische controlepunten teneinde te kunnen bepalen wat al dan niet aanvaardbaar is op het vlak van preventie, eliminatie of reductie van een onderkend gevaar
  • Het vaststellen en toepassen van efficiënte bewakingsprocedures voor de kritische controlepunten
  • Het vaststellen van corrigerende maatregelen als uit de bewaking blijkt dat een kritisch controlepunt niet volledig onder controle is
  • Het vaststellen van procedures om na te gaan of de in de punten 1 tot 5 bedoelde maatregelen naar behoren functioneren
  • Het opstellen van dossiers en documenten aangepast aan de aard en de omvang van het bedrijf teneinde aan te tonen dat de in de punten 1 tot 6 omschreven maatregelen daadwerkelijk worden toegepast.

Het toepassen van deze methode is wettelijk verplicht voor alle levensmiddelenbedrijven.