Hygiëne in de productieomgeving houdt de microben buiten

Klanten en overheden stellen steeds hogere eisen aan de hygiëne in de voedingsindustrie. Veranderende consumenteneisen op het vlak van kwaliteit van de voeding spelen hierbij een belangrijke rol.

Bij de productie en verwerking van voedsel is er altijd een risico op contaminatie, bijvoorbeeld met bacteriën, virussen of andere organismen of stoffen. De grootste bronnen van contaminatie in de voedingsindustrie zijn:

Om microbiologische risico’s te vermijden of zoveel mogelijk te beperken, moeten voedselverwerkende bedrijven strikte hygiënevoorschriften naleven. Dit wordt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gecontroleerd.

Goede Hygiëne Praktijken

De basisregels, nog voor alle andere maatregelen, zijn de Goede Hygiëne Praktijken of GHP. Zij gelden voor alle levensmiddelenbedrijven en omhelzen onder andere de bedrijfsruimten en de uitrusting van de productie, de omstandigheden waarin de producten opgeslagen en bewaard worden en de omstandigheden waarin de producten worden vervoerd en verdeeld. Hier dragen de Betinoc-producten bij tot de hygiënische voorschriften die vereist zijn.

HACCP

Het toepassen van een systeem gebaseerd op de HACCP principes of autocontrole is wettelijk verplicht voor alle levensmiddelenbedrijven. 

De HACCP-principes vormen dus de basis van het verplichte autocontrolesysteem van levensmiddelen.

Daarnaast staat in dezelfde wetgeving ook een wettelijke verplichting tot traceerbaarheid, dit is de mogelijkheid om een product in alle stadia van de productie, verwerking en distributie te traceren en te volgen.